Steun Caring Unites

 


Nepal: een prachtig land – een straatarme natie – een bijzonder volk. Enorme armoede door ongeletterdheid maakt het bijna onmogelijk om op een betere toekomst te hopen. Kinderen zijn hier op de meest schrijnende manier de dupe van. Zij zijn dan ook de reden dat de stichting Caring Unites is opgericht. Caring Unites werkt nauw samen met een lokale NGO, onze organisatie in Nepal, die ook fondsen werft in Nepal en vrouwen begeleidt naar medische centra. Help ons het goede werk voort te zetten, en word donateur, sponsor of vrijwilliger.

Decaden van ontwikkelingshulp hebben ons geleerd dat je vooral met kleinschalige projecten veel kunt bereiken. Dat is wat Caring Unites doet: direct, praktische hulp bieden waar dat nodig is. We streven ernaar de lokale bevolking een eigen rol te geven. Op die manier is duurzaamheid en succes van projecten verzekerd, maar het werkt ook enorm emanciperend voor vaak kansloze mensen. Door fondsen te werven in Nepal, lokale arbeiders in te huren en de gemeenschap actief te betrekken bij het opzetten en onderhoud van projecten heeft Caring Unites een blijvende, positieve impact gehad op levens van mensen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *