Over Caring Unites

Caring Unites is een initiatief om van  incidentele steun aan kinderen in Nepal structurele hulp te maken.

Tijdens hun reizen door Nepal is bij Harry van Ieperen en Jolanda Tetteroo de behoefte ontstaan om van incidentele steun aan kinderen en jongeren in Nepal structurele hulp te maken. In 2009 is de stichting Caring Unites opgezet met als doel om met name meer meisjes de kans op (voortgezet) onderwijs te bieden.

Met regelmaat bezoeken zij Nepal , geheel op eigen kosten om steeds een stap verder te zetten in het bieden van structurele hulp.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Alle inkomsten die verworven worden middels donaties en fondsenwerving, worden besteed aan de projecten in Nepal. De kosten die betaald worden zijn bank- en hostingkosten en er  wordt uitsluitend een salaris betaald aan het Nepalese beheerderechtpaar van het hostel. Alle overige kosten voor oa foldermateriaal, inspectie reizen e.d. worden uit privé middelen betaald. Vrijwilligers leveren pro deo hun bijdrage.