Lock down in Nepal

Veel met name dagloners in Nepal zijn in problemen geraakt door de lockdown. Geen werk betekent voor hen per direct ook geen eten. Caring Unites heeft haar donateurs en sponsoren gevraagd om juist die mensen te steunen. Voor een bedrag van 25 euro kunnen 2 mensen voor ca. 3 weken eten. Onze collega in Nepal heeft een vergunning van de overheid om de straat op te gaan. Hij koopt de etenswaren in en verdeelt deze onder de mensen die het het hardst nodig hebben. Tevens zamelt hij geld in onder de Nepalezen die wel de middelen hebben om in hun eigen onderhoud te voorzien. Tot nu toe hebben we in totaal zo’n 300 mensen kunnen helpen. Wilt u mee helpen maak dan aub een bedrag over naar IBAN nummer NL66RABO0132306867 tnv St Caring Unites. De stichting heeft de ANBI status dus giften zijn aftrekbaar.